Statnett – SHA-koordinator ved Kvinesdal stasjon

Byggherre

Statnett

Ansvarsområde

SHA-koordinator i utførelsesfasen ved Kvinesdal stasjon

Byggeperiode

2015-2018

Byggested

Kvinesdal stasjon, Feda - Kvinesdal kommune

Del av Vestre korridor, som strekker seg fra Kristiansand til Sauda.
Bygging av stasjon omsøkt i konsesjonssøknad Tonstad – Øksendal – Feda m. tilleggssøknader.
8 bryterfelt for 300 kilovolt spenning.
7 bryterfelt med 420 kilovolt spenning.
3 autotransformatorer, hver med ytelse 1000 MVA (kobler sammen 300kV og 420kV).
1 krafttransformator med ytelse 300 MVA (Forsyner ny regionalnettstasjon).
Kontroll- og lagerbygg.
Areal, transformatorstasjon: 48 000 m².