Sol – E39 v/Søgne

Byggherre

Christian Sunde

Ansvarsområde

Byggeteknisk prosjektering

Arkitekt

Christian Sunde

Byggeperiode

2014-2015

Byggested

Flekkefjord

7m høy statue, i rustfritt stål og akryl, stående i E-39 rundkjøring på Tangvall i Søgne kommune. Den slanke konstruksjonen henspeiler til den 8600 år gamle steinalderkvinnen funnet utenfor Søgne. Vi har foretatt statiske og dynamiske beregninger av konstruksjonen som er utsatt for vind og vibrasjoner.