Sentrum barnehage – Flekkefjord

Byggherre

Flekkefjord kommune

Ansvarsområde

Prosjektledelse og byggherrens representant (SHA). Styring av økonomi og oppfølging på byggeplass.

Arkitekt

Kristiansen & Selmer-Olsen AS

Byggeperiode

2018

Byggested

Flekkefjord

Prosjektet er utført som en totalentreprise med Holm AS som totalentreprenør. Vi har hatt ansvar for prosjektledelsen.

Prosjektet inkluderer riving av eksisterende barnehage og etablering av ny 4-avdelings barnehage for barna i alderen 0-6 år. Barnehagen er bygget i 2 etasjer, med personalavdeling i 2. etasje og barnehagefunksjoner i 1. etasje i tillegg til etablering av utearealer.