Listaheimen – Farsund

Byggherre

Farsund kommune

Ansvarsområde

Byggeteknisk prosjektering

Arkitekt

Novo Arkitekter AS

Byggeperiode

2017-2018

Prosjektet inkluderer etablering av nybygg inntil eksisterende bygningsmasse. Nybygget har en grunnflate på ca. 1.800m2som inneholder en parkeringskjeller, 32 boenheter over to plan, samt en 3 etasje i deler av bygget.

Byggets bæresystem består i stor grad av plasstøpte betongvegger og bjelker, hulldekker som etasjeskiller, samt noen stålkonstruksjoner (søyler og bjelker).

Prosjektet inkluderte også prosjektering av tiltak for å beholde eksiterende støttemur for vei i en byggefase og ferdig prosjekt.