Kastellodden – Mandal

Byggherre

AF Kastellodden

Ansvarsområde

Byggeteknisk prosjektering

Arkitekt

SMS Arkitekter AS

Byggeperiode

2013-2014

Byggested

Mandal

Prosjektet er utført som en totalentreprise med arbeidsfellesskapet mellom Kruse Smith Entreprenør og BRG Entreprenør. Kastellodden er en kombinert boligblokk og næringsbygg over 5 etasjer. I tillegg består bygget av en vanntett parkeringskjeller i betong som er etablert på kote -0,8 med en grunnflate på 1800 m2.

Bygget har et komplisert statisk bæresystem og vanskelige grunnforhold, hvor valg av løsninger krever spesielle utredninger og analyser.

Parkeringskjeller og dekke over p-kjeller er utført som plasstøpte betongkonstruksjoner. Det er i tillegg etablert 5 frittstående leilighetsbygg over 4. etasjer med hovedbæresystem av stål og hulldekker og plasstøpte trappe/heissjakter.