Flekkefjord Kultursenter – Spira

Byggherre

Flekkefjord kommune

Ansvarsområde

Prosjektledelse, byggeledelse, byggherrens representant (SHA) og prosjektering av miljøsanering.

Arkitekt

Helen & Hard AS

Byggeperiode

2014-2016

Byggested

Flekkefjord

Kultursenter i Flekkefjord

Prosjektet er utført med delte entrepriser med 14 ulike utførelseskontrakter. Vi har hatt ansvar for utforming av alt kontraktsunderlag, kontraktsforhandlinger, kontraktsinngåelser, økonomistyring, endringshåndtering, oppfølging på byggeplass, fremdriftsstyring, SHA-oppfølging, koordinering og rapportering i hele prosjektfasen til byggherre.

Flekkefjord Kultursenter er utformet som et moderne møtested hvor mennesker kan komme sammen for å styrke kulturell kapital og sosial innsikt samt oppleve fellesskapet.

Bygget inneholder bibliotek, flerbrukssal med 371 sitteplasser, kino med 95 sitteplasser, kulturskole, fritidsklubb, Blackbox og kulturadministrasjon. Byggets bruttoareal er på ca. 3.500 m2 fordelt over 3 etasjer i tillegg til teknisk rom i plan 4.

Det er et bygg som på grunn av sitt formål stiller store krav til tekniske installasjoner. Tekniske installasjoner og innredning er likevel utformet og tilrettelagt for kostnadseffektiv og miljøriktig drift og vedlikehold. De har en utforming som er renholdvennlig og som gir tilstrekkelig plass for tilsyn og vedlikehold.

Total kostnadsramme ca 140 mill.

Flekkefjord kultursenter – Spira ble av byggeindustrien nominert blant 5 kandidater til prisen Årets Bygg 2016.