Rusdal Kraftverk – Lund

Byggherre

Rusdalsåni Kraft AS / OBOS

Ansvarsområde

Byggeledelse, SHA-koordinator i utførelsesfasen

Byggeperiode

2018-2019

Byggested

Rusdal, Lund kommune

Prosjektet er utført med delte entrepriser med 5 forskjellige kontrakter innen grunnarbeid/betongarbeid/rørlegging, rørleveranse, el-mek montasje, kraftforsyning og ventilasjon i kraftstasjon.

Prosjektet inkluderer bygging av kraftstasjon, inntakskonstruksjon med dam og sperredam, etablering av 3,5 km rørgate og etablering av 22kV kraftforsyning over 7 km.

Vi har hatt ansvar for oppfølging på byggeplassen for alle fag, økonomistyring, endringshåndtering, fremdriftsstyring, SHA-oppfølging, koordinering og rapportering til byggherren i hele byggefasen.

Kraftverket vil ha en installert effekt på 5,3 MW og en årlig estimert kraftproduksjon på 18,83 Gwh. Rørtraseen har en fallhøyde på 205m.

Total kostnadsramme ca 70 mill.