Flekkefjord Sparebank Arena – Oppstart grunnarbeider

IMG_8569 kopi

Byggingen av Flekkefjord Sparebank Arena er i full gang og den 11.02.20 ble den første sprengningsalven på tomten gjennomført av Lindland Makin AS.I løpet av mai/juni 2020 vil BRG Entreprenør starte byggearbeidene og vi ser frem til at den nye arenaen står ferdig høsten 2021. Vi har på vegne av byggherren, Flekkefjord kommune, ansvar for byggeledelsen og SHA-oppfølging på byggeplassen.